Renovare modernă ce respectă trecutul

În orașul spaniol Silleda, o casă unifamilială a fost integrată într-un ansamblu rezidențial, ținându-se cont de necesitățile funcționale actuale. Scopul a fost ca, prin această renovare, casa să se încadreze cât mai natural în cadrul respectiv.

3-copy
Foto: Baku Akazawa

Renovarea casei a presupus o serioasă analiză asupra clădirii existente și a potențării valorii ei inițiale. Intervențiile la nivelul structurii și al instalațiilor nu aveau voie să știrbească identitatea construcției, trebuind totodată să asigure coerența cu ansamblul arhitectural. Spre deosebire de renovările ambițioase, ce vor să scoată o locuință din anonimat, casa nu avea voie să domine celelalte clădiri. Demersul echipei de la terceroderecha arquitectos a pornit de la o interpretare liberă a prezentului și trecutului, urmărind echilibrul dintre structura existentă și viziunea timpurilor moderne.

7-copy
Foto: Baku Akazawa

Elementul arhitectural-cheie al clădirii este curtea interioară, de aceea arhitecții s-au gândit să folosească acest spațiu ca zonă centrală, în jurul căreia să funcționeze toată casa. În acest scop, ei au construit două volume abstracte, respectând alinierea exterioară, dar deschizându-se spre interior. Au vizat revalorificarea funcției inițiale a acestui areal, ce servește drept patio și unește cele două corpuri. Prin această intervenție, structura casei a fost astfel concepută, încât toate camerele să se deschidă spre spațiul central, asigurând confortul sferei private a locatarilor și, în același timp, o relație optimă a lor cu spațiul exterior.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *